Marketing

Παραδοσιακό Μάρκετινγκ Vs Ψηφιακό Μάρκετινγκ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

To Μάρκετινγκ έχει ως κύριο σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών των καταναλωτών. Δημιουργώντας προϊόντα, τα οποία θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες και επιθυμίες αυτές καθώς και την προώθηση και την πώληση του προϊόντος ή της υπηρεσίες στην αγορά που έχει στοχεύσει.

Το Marketing είναι σημαντικό για την επιχείρηση γιατί δημιουργεί στενές σχέσεις ανάμεσα στους πελάτες και στην επιχείρηση. Ενισχύει την επωνυμία της και λειτουργεί ως κανάλι επικοινωνίας μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Σύμφωνα με τους Kannan & LI(2017) Ψηφιακό Μάρκετινγκ ορίζεται ως μια προσαρμοστική διαδικασία η οποία βασίζεται στα τεχνολογικά μέσα και μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις συνεργάζονται με τους πελάτες και τους συνέταιρους τους με στόχο την από κοινού δημιουργία, επικοινωνία, παράδοση και διατήρηση αξίας για όλους τους ενδιαφερόμενους μιας επιχείρησης.

Το Ψηφιακό Μάρκετινγκ προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες αξιοποιώντας τα ψηφιακά κανάλια για την επαφή με τους καταναλωτές, με ένα τρόπο πιο σχετικό, προσωπικό και οικονομικά αποδοτικότερο.

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Τα βασικά εργαλεία που έχει στην διάθεση του ο Marketer είναι:

Έρευνα αγοράς: Προσδιορισμός ευκαιριών ή απειλών και η αξιολόγησή της. Συλλογή δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Τμηματοποίηση: Διαχωρισμός της αγοράς σε επιμέρους κατηγορίες.

Στόχευσή: Επιλογή συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς, προσεγγίζοντας με τα κατάλληλα εργαλεία.

Τοποθέτηση: Ο καταναλωτής μας αναγνωρίζει και μας ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές . 

Μείγμα Μάρκετινγκ/Τα 4P του μάρκετινγκ: Προϊόν(Product), Τιμή(Price), Διανομή(Placement) και Προβολή(Promotion). 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Το Μάρκετινγκ στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων έχει μεγάλη σημασία για αυτές.  Ο marketer με την στρατηγική που καθορίζει για την κάθε επιχείρηση, εστιάζει:

 • στην καινοτομία
 • στο χτίσιμο εταιρικής επωνυμίας 
 • στην εξυπηρέτηση των πελατών 
 • στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες

Η ανάπτυξη και η επιβίωση μιας σύγχρονης επιχείρησης, προϋποθέτει απαραίτητα να εντάξη τις λειτουργίες του Μάρκετινγκ σε αυτήν. 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποστολή του Μάρκετινγκ είναι να ακούει προσεκτικά τις ανάγκες και τις επιθυμίες τις αγοράς, δημιουργώντας ένα αγαθό που να ανταποκρίνεται σε αυτές, χτίζοντας συγχρόνως σχέσεις εμπιστοσύνης με τους χρήστες του διαδικτύου – καταναλωτές.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μονόδρομος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σε ευημερία, οι μηχανές αναζήτησης και τα social media διευκολύνουν τους χρήστες στην έρευνα πριν την αγορά. Το μάρκετινγκ μέσω e-mail/messenger επικρατεί. Οι άνθρωποι προτιμάνε ένα e-shop με γρήγορο check-out από μια βόλτα για ψώνια στα φυσικά καταστήματα, η οποία του κοστίζει σε χρόνο, ενέργεια και χρήματα.

Marketing Trade and Advertising

FAQ-Frequently Asked Questions Marketing

 • Δια δραστικότητα
 • Δυναμικός Σχεδιασμός
 • Ποικιλία
 • Προσδιορισμός της τοποθεσίας
 • Ευρύ Κοινό
 • Προσωποποίηση
 • Μέτρηση αποτελεσμάτων
 • Χαμηλότερο Κόστος
 • Αποτελεσματικότητα

Ιστοσελίδες Website & Eshop

Social Media

Οι μηχανές αναζήτησης όπως το Google το Bing κ.α.

E-MAIL Marketing

Διαφήμιση σε ιστοσελίδες τρίτων.

SEO σημαίνει Search Engine Optimization. Είναι τεχνικές που εφαρμόζουμε για να βελτιστοποιήσουμε την ιστοσελίδα της επιχείρησης μας προς τις μηχανές αναζήτησης.

SEM σημαίνει Search Engine Marketing. Σε κάθε αναζήτηση που πραγματοποιούνε οι χρήστες- καταναλωτές στις μηχανές αναζήτησης, εμφανίζονται και πληρωμένα αποτελέσματα, ή διαφημίσεις. Η επιχείρηση πληρώνει για να εμφανίζεται στην κορυφή της Google με τα αποτελέσματα, πάνω από όλα τα οργανικά αποτελέσματα με την ένδειξη πως πρόκειται για διαφήμιση, Αυτό είναι το SEM 

Η Display διαφήμιση είναι η διαφήμιση που γίνεται σε ιστοσελίδες τρίτων.

Ανάλυση e-SWOT. Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης.

Στοχοθεσία

Σχεδιασμός ενεργειών Μάρκετινγκ

Υλοποίηση Καμπάνιας

Έλεγχος και Προσαρμογή

Affiliate Marketing

Ηλεκτρονικό Εμπόριο ECOMMERCE

Portals

Διαμεσολαβητές Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Διαδικτυακές Συνδρομητικές Υπηρεσίες

MMORPGs, Online Games

Συλλογή και Πώληση Πληροφοριών σε Τρίτους 

grammatikopoulou_konstantia
grammatikopoulou

Η γνώση δεν περιορίζεται ούτε εγκλωβίζεται. Δίνει "φτερά" για εξέλιξη, δημιουργία και καταξίωση. Το που θα φτάσεις εξαρτάται από το πόσο μακριά βλέπεις.

logo grammatikopoulou ypografi 1