Εκπαίδευση

Δια Βίου Εκπαίδευση και Μάθηση & Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων

Δια Βίου Εκπαίδευση και Μάθηση

Στον ορισμό της UNESCO για τη δια βίου εκπαίδευση και μάθηση αναφέρεται ότι: «… δηλώνει ένα χωρίς όρια σχήμα που αποβλέπει στην αναμόρφωση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος….

Η εκπαίδευση και η μάθηση δεν περιορίζονται στη σχολική φοίτηση, πρέπει να επεκτείνονται σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, να περιλαμβάνουν όλες τις δεξιότητες και όλους τους κλάδους της γνώσης, να χρησιμοποιούν όλα τα δυνατά μέσα και να δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους για πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Οι εκπαιδευτικές και οι σχετικές με τη μάθηση διαδικασίες στις οποίες τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι και οι ενήλικοι όλων των ηλικιών εμπλέκονται στη διάρκεια της ζωής τους σε οποιαδήποτε μορφή, πρέπει να θεωρηθούν ως σύνολο».

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (1977)1, «η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητα του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η «σφαίρα» της, επομένως, καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό σκοπό».

Δια Βίου Εκπαίδευση και Μάθηση & Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων

Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων  του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και μέλος του Μητρώου ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Κάτοχος παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

grammatikopoulou11 113
untitled 2

Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

untitled 1 1
untitled
grammatikopoulou

Η γνώση δεν περιορίζεται ούτε εγκλωβίζεται. Δίνει "φτερά" για εξέλιξη, δημιουργία και καταξίωση. Το που θα φτάσεις εξαρτάται από το πόσο μακριά βλέπεις.

logo grammatikopoulou ypografi 1